NestiuskommunikationEtt bra sätt att locka nya följare till en kanal och se till att de stannar kvar, är att anordna tävlingar. Gärna med viss regelbundenhet och attraktiva priser, så att folk förstår att det lönar sig att följa ditt företag eller organisation i just den kanalen. Det skapar engagemang och är ett sätt att exponera ditt varumärke långt utanför dina vanliga följare – win win, helt enkelt!

Men – och det är ett stort men – så är det viktigt att se upp med några vanliga fallgropar.

En av de viktigaste förberedelserna inför en tävling är att kolla vad som gäller på just den kanal du väljer. Facebook, Instagram, Twitter till exempel – alla har olika regler för vad som gäller hos just dem. Se till att du läst dem och att din tävling följer riktlinjerna.

Men det allra allra viktigaste är att följa svensk lag, och det är här jag ser många göra bort sig. Därför är det av yttersta vikt att du läser följande om du tänker anordna tävlingar i dina sociala kanaler.

Lotteriinspektionen är väldigt tydlig i sina regler. Ett lotteri är något som avgörs av slumpen. Till exempel: traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel samt vadhållning på sportevenemang och hästar. För att ordna ett lotteri behövs ett tillstånd och det är i princip bara ideella föreningar får sådana tillstånd. Den som ordnar ett lotteri utan tillstånd riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader.

Det du vill anordna är en tävling (för tävlingar krävs inga tillstånd) och för att den ska klassas som en sådan och inte ett lotteri, krävs en prestation. Den som vinner måste ha gjort något aktivt mer än bara gillat ditt konto, skärmdumpat en bild på din logga eller din vinst, publicerat det i sitt flöde och skrivit en hashtag. Kanske måste de motivera varför ditt företag är så bra, skriva en slogan till din organisation eller ta en särskilt konstnärlig bild som innehåller din produkt. Är prestationen för enkel kan din tävling ändå komma att klassas som ett lotteri.

De allra flesta tävlingar som anordnas i sociala medier bryter mot reglerna ovan – oftast lottas vinnarna fram. Den som ordnar en sådan tävling bryter alltså mot lagen. Enligt lotterilagen är det förbjudet att sprida information om en olaglig tävling (alltså bör du inte skärmdumpa och publicera i ditt eget flöde) – men däremot är det inte förbjudet att delta.

Eftersom pristävlingar är ett sätt att marknadsföra ditt varumärke är det marknadsföringslagen som styr vilka riktlinjer en tävling bör följa.

Nedan finns en enkel checklista med saker du bör tänka på när du ordnar en tävling. I vissa fall kan det vara svårt, om inte omöjligt, att presentera all information på din sociala kanal. Se därför till att samla reglerna till din tävling på företagets eller organisationens webbsajt, så att du kan hänvisa din målgrupp dit. Det spar oräkneliga tecken!

  • Se till att vinnaren utses genom att de tävlande får svara på kunskapsfrågor eller annan prestation, inte genom lottning.
  • Var tydlig med vad tävlingsuppgiften är, vilka villkor det finns, hur länge tävlingen pågår och berätta om eventuella andra begränsningar.
  • Berätta hur bedömningen går till och vilka kriterier som är avgörande. Det ska också framgå hur vinnaren utses. Om det är en jury som bestämmer vem som vinner bör jurymedlemmarna namnges.
  • Om man måste köpa något för att delta i tävlingen – var tydlig med att berätta det, och vad det kostar.
  • Var tydlig med vad vinsten är värd, och beskriv den noga.
  • Berätta var och när namnet på vinnaren ska publiceras. Det räcker inte att meddela vinnaren personligen, utan resultatet av tävlingen ska presenteras på lämpligt sätt. Till exempel i samma kanal där tävlingen först annonserades/presenterades, eller på en webbsajt.
  • Informera de tävlande om att de kan bli skyldiga att betala vinstskatt. Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1300 kronor (eller har ett värde av högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Lotteriinspektionen har samlat information om vad som gäller vid lotteri och tävling, om du vill läsa mer om just det. Och här bjuder jag på fler tips för att marknadsföra dig på Instagram (till exempel kan du lägga en länk till reglerna i din tävling i din Instagramprofil och hänvisa de tävlande dit).