Sociala medier strategi mall som du fyller i själv

Sociala medier strategi mall som du fyller i själv

Behöver du hjälp att jobba strukturerat med sociala medier? Jag har skapat en sociala medier strategi mall – gratis – som du kan fylla i och använda själv.  Många verksamheter lägger oerhörda mängder med tid på att ta fram handböcker, manualer och även omfattande...