Behöver du hjälp för att skapa en strategi för dina sociala medier? Jag har skapat en mall – gratis – som du kan fylla i och använda själv. 

Många verksamheter lägger oerhörda mängder med tid på att ta fram handböcker, manualer och även omfattande strategidokument för sitt sociala medier-arbete. Ytterligare andra har inte brytt sig om att ta fram några som helst riktlinjer utan går mest “på känsla”. Problemet med omfattande dokument och handböcker är at de sällan är användbara i vardagen. Och den som går på känsla jobbar inte målmedvetet och har svårt att mäta om den har lyckats eller ej.

Varför ha en sociala medier strategi?

Anledningarna till att du ska ha en sociala medier strategi är många, men framför allt vill du inte slösa tid och energi på sysslor som inte för din verksamhet framåt – det har du inte råd med. Marknadsföring i sociala medier är i dag nödvändigt för de allra flesta och med en strategi som hjälper dig arbeta målmedvetet och konsekvent sparar du både tid och energi. Du jobbar effektivt mot mål som du själv har satt. Allt som krävs är att du vet VAD det är du ska göra i sociala medier och VARFÖRVILKA du vill nå och HUR du ska göra det. Oftast är det skönt med en hjälpande hand, en konsult som jag, som ställer rätt frågor för att skapa den bästa strategin för dig.

Sociala medier strategi – mall som du kan fylla i själv

Alla har inte råd – eller tid – att ta fram en strategi med hjälp av en konsult, därför har jag skapat en slags lathund. Det är en sociala medier strategi mall, som du kan ladda ner och fylla i själv. Den funkar för dig som är ensamföretagare, som ensam sköter en organisations sociala medier och för er som är några stycken som har hand om en verksamhets sociala medier. Allt du behöver göra för att få tillgång till mallen är att signa upp dig på att få mitt mycket sporadiska nyhetsbrev.

Så fyller du i din mall

Hoppas att du nu har fått (och laddat ner) ditt ex av mallen. Har du Gmail ska du kolla bland kampanjerna (och lägg gärna in min epostadress bland dina kontakter). Du klarar säkert att fylla i mallen själv om du är egenföretagare, men för säkerhets skull har jag skrivit ihop en guide. Guiden är särskilt bra att följa om ni är flera som jobbar med sociala medier. Då kan ni ha den som grund för en kortare workshop. Jag har jobbat med både större och mindre organisationer med exakt den här mallen, och kan garantera att den täcker in allt du behöver.

bild på sociala medier strategi mall sidan 1

Förstasidan

Det allra enklaste är att gå igenom frågorna och fylla i svaren. Vad är syftet med din närvaro i sociala medier? Ska du sälja mer av en viss vara, öka varumärkets synlighet hos en viss målgrupp, skapa hype kring ett visst ämne eller något annat? Tänk på att ta med vad som gör just din verksamhet unik. Fundera även på din tonalitet. Lista sedan alla målgrupper du kommer på. Om du känner att du vill nå “alla” behöver du tänka igen och vara mer specifik. Var finns dessa personer? Vilket kön har de? Vad gillar de att göra, och så vidare… Under resurser kan du lista arbetstimmar, personer och/eller budget.

Sedan går du ner på detaljnivå och väljer primära och sekundära målgrupper för de kanaler ni är aktiva i. Sätter mätbara mål för dessa. Målen måste ligga i linje med ditt syfte, så att det du gör dagligen hakar in i det du tänker dig att du ska göra i stort. Har du en idé om vad för innehåll du kommer att publicera (rörligt, live, IGtv, vilka hashtaggar du använder) är det bra att specificera men inget måste. Men en riktigt bra strategi för sociala medier brukar ha någon form av innehållsplan.

bild på sociala medier strategi mall sid 2

Andrasidan

Det här är din egentliga mall och ditt kanske viktigaste arbetsredskap. Börja med att skriva ihop ett motto. Grunden till den hittar du i syftet med din närvaro i sociala medier och det som gör din verksamhet unik. Tanken är att du ska ha med dig detta varje dag. Börja med några värdeord som är viktiga och bygg meningen utifrån det. Bli inte orolig om det här tar tid – det är viktigt! Beskriv också din tonalitet med några få värdeord.

Därefter fyller du i med fokus på varje kanal (i mallen finns det bara två men du kan ju enkelt skapa fler om du behöver). Vilken är din primära målgrupp för den kanalen och vilken är din sekundära? Hur ofta (frekvens) är det rimligt att uppdatera där (facit = så ofta som du har relevant innehåll för dina följare)? Har du någon annonsbudget per månad eller år? Specificera gärna den. Och glöm inte att fylla i dina mätbara mål.

Så jobbar du med din sociala medier strategi i vardagen

När du väl har fyllt i din sociala medier strategi-mall ska du inte spara den i en mapp på datorn och glömma bort den. I stället ska du printa ut den! Förvara den någonstans där du kan fästa blicken på den varje gång du planerar eller uppdaterar dina sociala medier. Glöm inte att kolla statistiken regelbundet så du vet om du når dina mål. Ungefär två gånger om året ska du revidera den för att se om den behöver justeras. Tycker du att min sociala medier strategi mall funkar bra för dig får du gärna tipsa vänner och kollegor!

Vill du ha en ny mall och redan prenumererar på nyhetsbrevet kan du mejla mig så skickar jag ett nytt.