Ett företag som talar till alla kommer att tilltala många. Inkluderande kommunikation hjälper dig sälja mer och nå fler.

Att kommunicera med omvärlden är något som alla måste göra. Du kanske säljer en produkt eller tjänst. Eller så är ditt uppdrag att sprida ett budskap och verka för samhällsförändring. Eller så jobbar du inom offentlig sektor och har ett demokratiskt uppdrag. Oavsett vad du gör slipper du inte prata med folk. Och ju fler du pratar med desto bättre kommer du att lyckas.

Kommunikation sker på främst fyra olika sätt. Text, bild, rörlig bild och ljud. Inkluderande kommunikation är något så enkelt som kommunikation som inte stänger ute människor. Ju fler som ser sig själva i era bilder och filmer och ju fler som kan läsa texterna desto bättre lyckas ni med kommunikationen. Här finns några tips på hur ni ska tänka kring inkluderande kommunikation:

  • Spegla den mångfald som finns i samhället. Nej, varje bild eller bildruta behöver inte innehålla en person med brun hud, en funktionsvarierad person och någon som är äldre. Men se över helheten och var medveten om vad ditt sammantagna bildspråk säger om verksamheten. Det som sägs eller syns mellan raderna påverkar bilden av verksamheten.
  • Se till att alla kan läsa din text. Använd inte krångliga typsnitt, lägg inte vit text på en gul platta och se till att texten går att göra större så att den som har svårt att se enkelt kan läsa. Designar du en webbsida finns det officiella riktlinjer för hur offentlig sektor bör arbeta med webbplatser som kan vara bra att ta avstamp i.
  • Var medveten om ditt språk. Vilka ord och uttryck använder du? Vilka nämns med enbart förnamn och vilka med för- och efternamn? Finns det ett ”vi” och ett ”dem” i texten? Vilka är då dessa? Vilka värdeladdade ord finns? Vem får vilka egenskaper – vem är ”handlingskraftig” och vem beskrivs som ”mjuk”? Vilka tillskrivs traditionellt ”kvinnliga” eller mjuka egenskaper och vilka tillskrivs traditionellt ”manliga” egenskaper?
  • Var medveten om ditt bildspråk. Om det är fler än en person i en bild, vem har makten? Vem gör vad? Vem ser stark ut och vem ser svag ut? Tänk också på att bryta normer. En familj består inte nödvändigtvis en blond kvinna, en blond man och två blonda barn. Familjer och par kan se ut på olika sätt. Chefer kan ha huvudduk. Nyanställda kan vara 55 år gamla. Och så vidare.
  • Texta dina videor. Detta är ett måste, inte bara ur tillgänglighetssynpunkt. De flesta tittar på video i sociala medier utan ljud (om det inte är Youtube). Malmö Stad har finfina tips för dig som vill göra video och rörlig bild i sin handbok för sociala medier.
  • Använd alt-text och stor bokstav i hashtaggar. Även den som inte kan se en bild vill veta vad som finns i den. Inom både webbdesign och sociala medier är det möjligt att i ord beskriva en bild så att även den med synnedsättning kan ta till sig den. Både Instagram och Facebook använder sig av AI för att personer som använder skärmläsare kan få bilder beskrivna för sig, men vill du vara säker på att bilden beskrivs rätt kan du givetvis göra detta själv. På Instagram finns funktionen under ”avancerade inställningar”, under ”Tillgänglighet”. På Facebook kan du skriva ”Syntolkning” och därefter lägga till din beskrivning. På webben anger du en bilds alt-text när du laddar upp bilden. Använder du sammansatta hashtaggar på Instagram kan du ange ett nytt ord med versal bokstav, så förstår också skärmläsarna detta, så här: #InkluderandeKommunikation.

Vill ni fördjupa er i ämnet finns det två utomordentliga publikationer ni kan vända er till. Schyst kommunikation är en del i ett projekt som Region Värmland har tagit fram, med hjälp av dåvarande Tillväxtverket. Och Region Skåne har tagit fram denna handbok som främst är inriktad på text och bild. Eftersom offentlig sektor har ett demokratiskt uppdrag är de skyldiga att rikta sig till alla. Men det skadar inte att resten av samhället gör det också.

Behöver du mer hands on hjälp med inkluderande kommunikation? Det går bra att anlita mig – kontakta mig och berätta om dina utmaningar så tar vi det därifrån.