Företaget är baserat i Stockholm men verkar över hela landet, med kännedom om framför allt Göteborgsområdet och Skåne.

Vill du diskutera ett upplägg som passar ditt företag eller höra mer om arvoden? Kontakta oss!

Tina Sayed Nestius

Tina Sayed Nestius leder utbildningar och seminarier i digitala strategier och sociala medier. Hon har varit verksam i mediebranschen i över femton år. Med ledande befattningar på prenumererade morgontidningar och gratistidningar samt en stabil grund som kvällstidningsreporter har Tina en stor förståelse för den kommersiella delen av medieaffären. Genom att driva projekt som gått över de redaktionella och annonsmässiga gränserna har Tina fått grupper som traditionellt sett inte kommunicerar att arbeta tillsammans – och det är i den miljön hon trivs bäst – det vill säga som överbryggande projektledare som tänker strategiskt och verkar operativt.

Under sin yrkesverksamma karriär har hon arbetet i Göteborg, Skåne och Stockholmsregionen, och har samlat på sig ett stort kontaktnät av kompetenta medieledare och andra verksamma inom branschen.

Tina Sayed Nestius har utarbetat flera sociala medierstrategier på olika arbetsplatser. Hon brinner för mångfald och jämställdhet och tar med sig detta i sitt arbete.

 

Följ Tina på Twitter och Facebook.